1. VISKAS GERAI?

2. NORĖSIU – UŽ VIENĄ, NORĖSIU – UŽ DU.

3. JEI NEMATAU, TAI NESVARBU?

4. SKAIČIAU. ŽINAU. TAI SVEIKA TAVO SMEGENIMS.

5. DAR IR ŠITAI?!

6. KADA, KADA? DAR PO METŲ?

7. „– AR TU NE DVYNUKŲ LAUKIESI?“

8. PRESĄ STIPRINI, SAKAI...

9. NA, DRAUGAI, JEI KARTU, TAI IKI GALO!

Photo © kosogkaos