PSD (privalomasis sveikatos draudimas) – tai valstybės mokestis, skirtas sveikatos apsaugos sistemai finansuoti. Iš šio mokesčio surinkto biudžeto – privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) yra išlaikomos ligoninės, poliklinikos bei jų personalas, apmokami kompensuojami vaistai ir kitos medicininės priemonės.

Paslaugos draustiems PSD asmenims. Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudę asmenys gali naudotis iš šio fondo apmokamomis medicininėmis paslaugomis:

 • Greitoji bei prevencinė medicininė
 • Kompensuojami vaistai bei medicininės priemonės
 • Reabilitacija bei slauga
 • Sveikatos ekspertizių
 • Kompensuojamos ortopedinės bei protezavimo paslaugos ir priemonės

Kaip susitvarkyti dokumentus ir gauti nemokamą sveikatos priežiūrą?

→ LAUKIESI, esi bedarbė;

→ LAUKIESI, dirbi pagal darbo sutartį, autorines sutartis, pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą;

→ LAUKIESI, dirbi ne Lietuvoje;

→ PAGIMDEI KŪDIKĮ, esi bedarbė;

→ ESAT TĖVAI, auginate vaiką iki 8 metų, du ir daugiau nepilnamečių vaikų iki 18 metų, slaugote (prižiūrite) negalią turintį vaiką.

Atvejai, kada tėvams suteikiamas PSD valstybės lėšomis

Nedirbanti būsimoji mama

1.

Nėščioji, nedirbanti moteris, neturinti bedarbio statuso

Nėščioji turi užsiregistruoti darbo biržoje ir gauti bedarbio statusą.

Nėščioji kreipiasi į gydytoją dėl pažymos apie nėštumą ir šios pažymos originalą pateikia:

- darbo biržai;

- artimiausiai TLK.

Pažymoje turi būti nurodyti duomenys apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičius, numatoma gimdymo data), nes nuo 28 nėštumo savaitės besilaukianti moteris tampa apdrausta PSD valstybės lėšomis.

2.

Nėščioji, nedirbanti moteris, turinti bedarbio statusą


Darbo biržoje registruota bei niekur nedirbanti nėščioji kreipiasi į gydytoją dėl pažymos apie nėštumą ir šios pažymos originalą pateikia:

- darbo biržai;

- artimiausiai TLK.

Pažymoje turi būti nurodyti duomenys apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičius, numatoma gimdymo data), nes nuo 28 nėštumo savaitės besilaukianti moteris tampa apdrausta PSD valstybės lėšomis.

3.

Nedirbanti mama, pagimdžiusi kūdikį


Praėjus 56 dienoms po gimdymo, nedirbanti mama turi teisę į privalomąjį sveikatos draudimą valstybės lėšomis. Ji privalo kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti vaiko (vaikų) gimimo liudijimo originalą (liudijimų originalus) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dirbanti būsimoji mama

1.

Nėščioji, dirbanti pagal darbo sutartį


Nėščiosioms, kurioms suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos, pagimdžiusioms vaikelį kreiptis į TLK dėl PSD valstybės lėšomis nereikia, kadangi jos ne vėliau kaip per 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos parašo prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas, kurios gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Visą šį laiką vaiką prižiūrinti mama bus draudžiama PSD valstybės lėšomis.

2.

Nėščioji, dirbanti pagal autorinę sutartį


Šios mamos, suėjus 28 nėštumo savaitėms, su pažyma turėtų kreiptis į TLK. Pagal autorines sutartis dirbančios ir kas mėnesį pajamų negaunančios moterys, norėdamos, kad jų draustumas PSD nenutrūktų, tais mėnesiais, kai šių pajamų negauna, PSD įmokas turi mokėti savarankiškai tol, kol pradės pašalpą mokėti „Sodra“.

3.

Nėščioji, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą


Jei nėščioji vykdo individualią veiklą pagal pažymą, ji iki nėštumo ir gimdymo atostogų turi mokėti fiksuotas PSD įmokas „Sodrai“ arba VMI (jei vykdo veiklą pagal verslo liudijimą). Šios įmokos turi būti mokamos tol, kol pašalpą pradės mokėti „Sodra“. Tuo atveju, jei šioms moterims išmoka neskiriama, jos turi kreiptis į TLK. Pateikusios pažymą, jos bus apdraustos PSD valstybės lėšomis pirmiau minėtu laikotarpiu – suėjus 28 nėštumo savaitėms iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo.

4.

Nėščioji, dirbanti ES šalyje


Asmuo gali būti draudžiamas PSD tik vienoje pasirinktoje šalyje, t. y. toje, kurioje dirba ir moka mokesčius. Jeigu nėščiajai, atvykus į Lietuvą, prireikia būtinosios medicinos pagalbos, turėdama Europos sveikatos draudimo kortelę ji gaus būtinąją medicinos pagalbą nemokamai.

5.

Nėščioji, dirbanti ne ES šalyje


Asmuo gali būti draudžiamas PSD tik vienoje pasirinktoje šalyje, t. y. toje, kurioje dirba ir moka mokesčius. Jeigu nėščiajai, atvykus į Lietuvą, prireikia būtinosios medicinos pagalbos, už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ji turi susimokėti pati.

Tėvai

1.

Vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjų, auginantis vaiką iki 8 metų


Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti vaiko gimimo liudijimo originalą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis tol, kol vaikui sukaks 8 metai.

2.

Vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjų, auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų iki 18 metų


Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti vaiko gimimo liudijimo originalą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis tol, kol vyriausiajam sukaks 18 metų.

3.

Vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjų, slaugantis (prižiūrintis) negalią turintį vaiką


Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti slaugomo vaiko gimimo liudijimo originalą, dokumentą su duomenimis apie neįgalumo lygio nustatymą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis tol, kol pasibaigs slaugomo vaiko neįgalumo galiojimo laikas.

4.

Vienas iš tėvų netenka darbo


Tėvai turi tarpusavyje nuspręsti, kuris iš jų bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis ne tik gimus vaikui, bet ir vėliau, jei, pavyzdžiui, vienas iš jų netenka darbo. Darbo santykių neturintys, jokios ekonominės veiklos nevykdantys ir valstybės lėšomis nedrausti tėveliai kas mėnesį privalo savarankiškai mokėti PSD įmokas.

Privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis skyrimo tvarka tėveliams

 • Vaiką auginantys tėvai turi žinoti, kad privalomasis sveikatos draudimas (PSD) valstybės lėšomis, gimus atžalai, mamai arba tėčiui nesuteikiamas savaime, y. jie patys turi sutvarkyti reikiamus dokumentus, kad gautų sveikatos priežiūros paslaugas nemokamai arba informaciją.
 • Norint, kad draudimas įsigaliotų, tėvai turi atvykti į teritorinę ligonių kasą (TLK) pagal savo gyvenamąją vietą (PSD nebus suteiktas telefonu arba pateikus dokumento kopiją).
 • Atvykęs vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, TLK privalo pateikti vaiko (vaikų) gimimo liudijimo originalą (liudijimų originalus) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Originalo neturėjimas negarantuoja, kad vaiką tikrai augina būtent tas asmuo, kuris nori pasinaudoti valstybės parama.
 • Duomenys, patvirtinantys draustumą, įvedami į informacinę sistemą, kuria naudojasi gydymo įstaigos, su kuriomis ligonių kasos sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Už gydymo paslaugas, teikiamas medicinos įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, mokėti nereikės – už tai moka ligonių kasos PSDF biudžeto lėšomis.
 • Tik vienas iš tėvų gali būti draudžiamas PSD valstybės lėšomis. Nesvarbu, kad šeimoje auga daugiau negu vienas vaikas – tik vienas iš tėvų tampa apdraustu PSD nuo vaiko gimimo dienos ir gali gauti reikiamas gydymo paslaugas nemokamai, todėl tėvai tarpusavyje turi susitarti, kuris bus apdraustas PSD valstybės lėšomis ne tik gimus vaikui, bet ir vėliau, jei, pavyzdžiui, vienas iš jų netenka darbo.
 • Kol tėvai nesikreipia į TLK, tol ligonių kasos neturi informacijos apie tai, kuris iš tėvų pasirinko draudimą valstybės lėšomis, šios informacijos neturi ir gydymo įstaigos, todėl jos negali teikti ligonių kasų kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Naujagimiui ir kūdikiui skiriamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos

Būsimi ir esami tėveliai turi pasirūpinti ne tik vaiko, bet ir savo privalomuoju sveikatos draudimu tam, kad galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje. Norime Jums padėti ir supažindinti su informacija apie privalomojo sveikatos draudimo suteikimą.

Svarbu žinoti. Pagal amžiaus tarpsnius vaikai vadinami naujagimiais nuo gimimo iki 28 dienų amžiaus. Gimusio vaikelio sveikata yra rūpinamasi vos tik jam gimus, t. y. naujagimį valstybė draudžia privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), todėl už suteiktas paslaugas gydymo įstaigoje mokėti nereikia – už tai sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Svarbu žinoti. Kūdikiais vadinami vaikai, kurių amžiaus tarpsnis yra nuo gimimo iki 1 metų. 1–6 mėn. kūdikis turėtų būti konsultuojamas gydytojo kas mėnesį, 7–12 mėn. kūdikis – 2–3 kartus. Profilaktinių apsilankymų metu gydytojas vertina vaiko fizinį bei psichoemocinį išsivystymą, vertinamas svoris, ūgis pagal nustatytas procentiles, atliekama bendras ištyrimas. Vėliau vaikui apsilankyti pas šeimos gydytoją ar pediatrą bei odontologą užtenka kartą per metus.

Svarbu žinoti. Už tyrimus, kurių atlikimas nėra apmokamas PSDF lėšomis, bet mažylio tėvai jų pageidauja, reikia susimokėti patiems.

TAIP PAT SKAITYKITE: "Kas gali padėti įvykus priešlaikiniam gimdymui?", parengtas kartu su asociacija „Padedu augti" – vienintele organizacija Lietuvoje, savanoriškai teikiančia tiesioginę socialinę ir psichologinę pagalbą šeimoms, susilaukiusioms vaikelio per anksti.

 

Mitai apie vaikų ir kūdikių sveikatos priežiūrą

Mitas Nr. 1

Jeigu šeimos gydytojas negali nustatyti vaiko ligos, tėvai gali kreiptis pas reikiamą gydytoją specialistą tik su šeimos gydytojo siuntimu

Šeimos gydytojo siuntimas nebūtinas dermatovenerologo (dėl odos ir venerinių ligų), odontologo, psichiatro konsultacijai, į gydymo įstaigas dėl būtinosios medicinos pagalbos, pakartotinai kreipiantis į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties, taip pat jei vaikas serga tam tikra lėtine liga ir jam reikalinga ilgalaikė stebėsena.

Mitas Nr. 2

Profilaktiniai skiepai Lietuvoje yra privalomi

Naujagimiai, kūdikiai ir vaikai skiepijami nuo 11 vakcinomis valdomų užkrečiamųjų (infekcinių) ligų. Tėvelių teisė rinktis – skiepyti vaiką ar ne. Gydytojai gali tik rekomenduoti, patarti. Rekomenduojama profilaktiškai paskiepyti rizikos grupės vaikus nuo visų infekcinių ligų, ypač sergančius onkologinėmis bei plaučių ligomis, pavyzdžiui, bronchine astma, tuberkulioze, taip pat cukriniu diabetu. Skiepai yra privalomi tik prieš atliekant organų bei kaulų čiulpų transplantacijos operacijas.

Mitas Nr. 3

Kraujo tyrimai nėra būtini sveikam vaikui

Vaikams nuo gimimo jau reikėtų profilaktiškai tikrinti kraują. Sveikam, gerai besijaučiančiam vaikui tyrimus reikia atlikti kartą per metus, nes išsamūs kraujo tyrimai geriausiai atskleidžia vaiko fiziologinę būklę. Apie profilaktinius tyrimus tėvams turėtų paaiškinti šeimos gydytojai. Jie turėtų supažindinti su diagnostikos priemonėmis ir pasiūlyti vaiko sekimo planą. Kraujo tyrimas gali pasakyti, kokių vitaminų trūksta vaikui. Tai ypač svarbu duodant vaikui vitamino D, juk reikia žinoti, kiek šio vitamino yra organizme. Jeigu perdozuosime, atsiras kalcifikatų (sukaulėjimai), kuriuos parodo tik rentgeno tyrimas. Vitamino D perdozavimas yra taip pat negerai, kaip ir jo trūkumas.

Mitas Nr. 4

Kūdikiui iki 12 mėn. amžiaus nereikia pas odontologą

Jau 6 mėn. ir sulaukusį vienerių metukų vaiką reikėtų atvesti pas dantų gydytoją. Atliekami ir tyrimai, kurie padeda laiku nustatyti, ar nėra sutrikimų, kurių galima išvengti, skiriant gydymą ir specialią dietą. Gydytojas odontologas specialistas įvertina 1–2 m. amžiaus vaikučio dantų dygimą, atlieka ankstyvo dantų ėduonies diagnostiką, įvertina burnos higienos būklę ir išdygus pirmajam dantukui tėvus moko burnos higienos, sveikos mitybos pagrindų.

Mitas Nr. 5

Vaiko raida vėluoja – laukti, kol išaugs?

Ankstyvoji reabilitacija – tai kompleksinė pagalba, teikiama vaikams nuo gimimo iki 6 metų 11 mėnesių, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams / globėjams / įtėviams, norint kaip įmanoma anksčiau diagnozuoti raidos sutrikimą, vykdyti sutrikusios raidos vaiko kompleksinę reabilitaciją bei jo integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą, suteikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą šeimai.

Vaikai gali turėti įvairių raidos sutrikimų: cerebrinį paralyžių, protinį atsilikimą, autizmą, kalbos, regos ir klausos bei kitų sutrikimų, dėl kurių pažeidžiami vaiko judesiai, suvokimas, bendravimas.

Ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas. Laiku pradėjus teikti profesionalią pagalbą, žalą vaiko psichologinei ir emocinei raidai galima stipriai sumažinti.

Mitas Nr. 6

Kūdikiams iki 12 mėn. amžiaus neskiriamas sanatorinis gydymas

Medicininė reabilitacija skiriama kūdikiams nuo gimimo iki 12 mėn. amžiaus. Jeigu kūdikiui įtariami raumenų tonuso sutrikimai, vėluojanti raida, kūdikis gimė neišnešiotas, įtariama šleivapadystė ar plokščiapėdystė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas skiria masažo, kineziterapijos, baseinos ir kt. procedūras. Ar vaikas gali gauti reabilitacijos paslaugas stacionare, ar ambulatoriškai, sprendžia gydytojas pagal vaiko sveikatos būklę. Svarbu žinoti, jog mažasis pacientas ir jo tėvai turi teisę pats pasirinkti, kur jiems parankiau vykti šių paslaugų. Pažymima, kad vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens, o vyresni nei 8 metų vaikai tokią teisę turi nusprendus gydytojų konsultacinei komisijai arba jei turi negalią. Tuomet apmokama ir vaiką slaugančio žmogaus nakvynė, maitinimo išlaidos.

Papildoma naudinga informacija:

 1. Būsimieji tėveliai turėtų nepamiršti pasirūpinti savo draudimu.
 2. Žinokite savo teises: kada pas gydytojus galima patekti be siuntimo.
 3. Kraujo tyrimai vaikams: kada, kokie ir kaip juos „skaityti“?
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
 5. Privalomasis sveikatos draudimas: ko nežino vaikus auginantys tėvai.
 6. Vaikams iki 18 metų sudaromos visos galimybės gydytis nemokamai.
Tekstą parengė VšĮ „Bendrystės galia“ vadovė Dalia Kuliešienė. www.bendrystesgalia.lt – koncentruota informacinė platforma apie nemokamas vaikų su specialiais poreikiais, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas Lietuvoje.

@Nėštumo kalendorius
Viršelio nuotrauka @livinglifesmoments.com