Image Alt

Erika ir Marius

  >  Erika ir Marius

Erika ir Marius

Tekstų redaktorė ir platintojas

Esu Erika. Leidinių „Nėštumo kalendorius“ ir „Kūdikio dienoraštis“ redaktorė bei korektorė. Taip jau sutapo, kad skaityti šių leidinių tekstus pradėjau kaip tik tuomet, kai ėmiau lauktis savo pirmagimės, t. y. 2011 metais. Ir taip skaitau bei gimdau jau aštuoneri metai 😊 2012 m. susilaukiau pirmagimės, 2016 m. gimė antroji dukra, o 2018 m. pasaulį išvydo sūnus. Ką man duoda šių leidinių tekstai? Oi ne, ne tik finansinį atlygį. Jie visus šiuos metus suteikė ne tik žinių, kaip auginti vaikus, bet ir pozityvumo, įkvėpimo nenuleisti rankų, kai, atrodo, viskas, jau nebeturi jėgų ir nori atsidurti viena negyvenamoje saloje. Tobula, kai dirbant gaunamos žinios tau praverčia ir esamuoju metu gyvenime. Kai beveik kiekvieną straipsnį gali perfiltruoti per savo prizmę. Mano gyvenimo moto: „Kuo daugiau veiklų turi, tuo daugiau visko ir padarai.“ Tad nesustoju dirbti ir ant rankų supdama savo vaikus. O kaip nuvyti į galvą lendančias neramias mintis, kai tavo netikėtai gimusį ankstuką sūnų išvežė į kitą gydymo įstaigą, o tu valandėlę kitą lauki, kol galėsi važiuoti pas jį? Suredaguoti ką tik gautą straipsnį iš „Nėštumo kalendorius“. Taip taip, čia tikra istorija 😊

„Jaučiuosi dirbantis naudingą visuomenei darbą – juk platinu ne šiaip kokią reklaminę medžiagą su informacija, kur kokios akcijos vyksta, o būsimiems tėvams labai naudingus leidinius.“

Esu Marius. Leidinių „Nėštumo kalendorius“ ir „Kūdikio dienoraštis“ platintojas. Leidinius po Kauno gydymo įstaigas platinu jau bene penktus metus. Smagu, kai atvežus spaudą tave pasitinka tie patys pažįstami veidai ir kiekvieną kartą paklausia, kaip gyvena šeima, kaip auga vaikai. Jaučiuosi dirbantis naudingą visuomenei darbą – juk platinu ne šiaip kokią reklaminę medžiagą su informacija, kur kokios akcijos vyksta, o būsimiems tėvams labai naudingus leidinius.