b

Nėštumo kalendorius

  >  Nėštumas   >  Parama nėščiai moteriai – 250 EUR
ismoka-nesciajai

Parama nėščiai moteriai – 250 EUR

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jei moteris yra Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis asmuo ir dėl išmokos kreipėsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos. 

Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 6,43 bazinės socialinės išmokos (1 BSI – 39 Eur) dydžio (250,77 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų.

PINIGINĖS IŠMOKOS VAIKAMS. INFORMACIJA TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas išmokai gauti;
  3. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą;
  4. „Sodros“ teritorinio skyriaus pažyma, kad moteriai nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
Kur kreiptis?

Dėl išmokos reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Prašymą taip pat galima užpildyti internetu, per el. valdžios vartus (save identifikavus per internetinę bankininkystę, su elektroniniu arba mobiliuoju parašu).

Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 6,43 bazinės socialinės išmokos (1 BSI – 39 Eur) dydžio (250,77 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Nuotrauka @pixel

Komentarai