b

Nėštumo kalendorius

  >  Naujienos   >  PINIGINĖS IŠMOKOS VAIKAMS. INFORMACIJA TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.

PINIGINĖS IŠMOKOS VAIKAMS. INFORMACIJA TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.

Motinystės išmoka per nėštumo ir gimdymo atostogas (dekretinės)  – maždaug 4 atlyginimai

– Mokama 77,58 proc. nėščiosios gauto 12 mėn. darbo užmokesčio “ant popieriaus” (t.y. 100 proc. darbo užmokesčio, gauto į rankas) vidurkio už numatytą laikotarpį*.
– Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 228 Eur, nėra maksimalios sumos ribojimo (išmokos „lubų“).

NAUJAUSIAS STRAIPSNIS Išmokos kūdikio besilaukiančioms moterims, vaikus auginantiems tėvams 2021 m.

* Motinystės išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų metu išmokama už šį laikotarpį:

 • už 126 kalendorinių dienų laikotarpį, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo;
 • už 56 kalendorinių dienų laikotarpį po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi;
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22–30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas;
 • už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas (cezario pjūvio operacija, kt.) arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

 “Kaip pateikti prašymą SODRAI išmokoms gauti?”

Parama nėščiai moteriai – padidėjo nuo 76 iki 250 eurų.

Kai moteris neatitinka sąlygų gauti motinystės išmokai iš „Sodros“, ji gali pretenduoti į vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, kuri šiemet padidėjo nuo 76 iki 250 eurų.

Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos (Pavyzdžiui, besimokančiai, neturinčiai pakankamai darbo stažo), iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama vienkartinė išmoka (250 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Plačiau “Parama nėščiai moteriai”.

TEIGIAMI PAKEITMAI 2020-aisiais metais

Papildomai motinystės išmokas gaus mamos, kurios turėjo nutraukti darbą vidury nėštumo (anksčiau negaudavo).

Tėvystės išmoka – 1 atlyginimas už 30 kalendorinių dienų

– Išmoka skiriama tėčiui išėjus mėnesio nepertraukiamų (negalima dalinti, atostogaiujama 30 dienų vienu kartu) atostogų gimus vaikui. Šias atostogas galima pasiimti bet kada, kol vaikui sukaks 1 metai.

– Tėvystės atostogų trukmė yra 30 kalendorinių dienų,

– Išmokos dydis siekia 77,58 proc. darbo užmokesčio “ant popieriaus” vyro vidutinio 12 mėn. kompensuojamojo darbo užmokesčio vidurkio.
– Tėvystės išmoka negali būti mažesnė negu 228 Eur, bet negali viršyti 2 vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio – 1837,60 Eur „iki mokesčių“.

Vaiko priežiūros išmoka (VPI)

 • VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 1 m.) – 77,58 proc. vidutinio darbo užmokesčio. VPI negali būti mažesnė negu 228 Eur ar didesnė nei 1837,60 Eur (dviejų vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių dydis, galiojęs užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos).
 • VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 2 m.) – 54,31 proc. pirmaisiais metais, 31,03 proc. antraisiais metais skaičiuojant nuo vidutinio darbo užmokesčio. Jei pasirinkote išmoką gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 1286,27 Eur, antraisiais – 735,01 Eur (įgijus teisę į VPI 2018 IV ketv.).
 • Išmokos apmokestinamos: 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD.
Pavyzdys. Jei atlyginimas „ant popieriaus“ buvo 1 000 Eur, tuomet „į rankas“ išmoka šiandien siekia 790 Eur, nes nuo išmokų atskaitoma 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Po reformos vaiko priežiūros išmoka, kai vaikas prižiūrimas vienus metus, procentais sudarys nebe 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio, bet 77,58 proc. Nuo 1 289 Eur „ant popieriaus“ atskaičius GPM ir PSD įmokas tai bus tie patys 790 Eur „į rankas“.

 • Mokama, kai mama ar tėtis turi 12 mėnesių stažą per praėjusius du metus.
 • Teisę gauti VPI turi vienas iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjų.
 • Vaiko priežiūros atostogų laikas vieneri, dveji ar treji metai. Teikiant prašymą reikia nurodyti, kiek laiko norėsite gauti vaiko priežiūros išmoką, vėliau šio pasirinkimo keisti negalima.
 • VPI gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą reikia nurodyti, kiek laiko norėsite gauti vaiko priežiūros išmoką, vėliau šio pasirinkimo keisti negalima.
 • Jei apsisprendžiama gauti VPI iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to išmoka nemažinama.
 • Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir VPI už atskirus vaikus gali gauti abu tėvai.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, VPI didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų VPI suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio.
 • Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.

Vienkartinė išmoka – 429Eur

Kiekvienam gimusiam ir Lietuvoje deklaruotam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (429 Eur) vienkartinė išmoka vaikui.

Norint gauti šią išmoką nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas turi būti Lietuvoje nuolat gyvenantys asmenys.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas išmokai gauti;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
 4. kiti*.

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (429 Eur) vienkartinė išmoka vaikui.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – nuo 156  Eur/mėn.

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (156 Eur) išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu (po 156 Eur kiekvienam vaikui).

Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo kas mėnesį, iki jiems sukaks dveji metai.

Kur kreiptis dėl išmokų vaikui ar paramos nėščiajai? Dėl išmokų gali kreiptis vienas iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų į į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę www.lsa.lt. Jei jūsų savivaldybė priima prašymus internetu, galite pateikti elektroniniu būdu www.spis.lt

Išmoka įvaikinus vaiką

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (312 Eur) išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.

Jeigu vaiko priežiūros išmokos, skiriamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, dydis yra mažesnis, išmokos įvaikinus vaiką dydis yra lygus išmokos įvaikinus vaiką dydžio ir gaunamos vaiko priežiūros išmokos dydžio skirtumui.

Jeigu nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą atsiradimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pabaigos iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pabaigos.

Vaiko pinigai – nuo 60 Eur/mėn.

Nuo 2020 m. kiekvienam vaikui Lietuvoje skiriama 60 Eur nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 40 Eur skiriama papildoma išmoka prie vaiko pinigų negalią turintiems vaikams,  vaikams iš gausių ir nepasiturinčių šeimų (daugiau nei trys vaikai šeimoje).

Premija apie 100–1000 Eur.

Kai kuriose įmonėse gimus vaikui skiriama premija darbuotojui. Didesnėse įmonėse tokios premijos dydis yra 100–1000 Eur.

Tėvadieniai ir mamadieniai

– 1 d. d. per mėnesį auginant 2 vaikus iki 12 metų arba 1 neįgalų vaiką iki 18 metų;
– 2 d. d. per mėnesį auginant 3 ar daugiau vaikų iki 12 metų.

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį

 • Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus.
 • Šeimai išduodama viena nemokama kortelė. Šeimos kortele gali naudotis visi ant jos nurodyti šeimos nariai.
 • Su šia kortele taikomos nuolaidas nacionaliniu ir regioniniu mastu.

Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu.

KAIP INTERNETU UŽPILDYTI PRAŠYMĄ KORTELEI GAUTI

Teisę gauti šeimos kortelę turi gausios šeimos, auginančios ir (ar) globojančios tris ar daugiau vaikų, bei šeimos prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį (nepilnametį vaiką su negalia arba kartu gyvenantį suaugusį vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis).

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo dienos, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymosi įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) išmoka per mėnesį.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokų vaikams?

Dėl išmokų gali kreiptis vienas  iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjas (rūpintojas) arba pats 18 metų ir vyresnis asmuo.

Dėl išmokų už vaikus reikia kreiptis į į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę arba į savivaldybę, kurios teritorijoje asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima arba asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – į savivaldybę, kurioje gyvenama.

Dėl išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos įvaikinus vaiką galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui, išskyrus kai vaikui globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, įregistravus vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje ir deklaravus vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui galima kreiptis iki jam sukaks pusantrų metų.

Dėl vienkartinės išmokos  įvaikintam vaikui reikia kreiptis  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Pagal www.socmin.lt tekstą rengė Vitalija Ročė ir Nida Vildžiūnaitė, foto @lyingmind
@Nėštumokalendorius, VŠĮ „Mediapressa“, © naudoti tik gavus raštišką sutikimą.

Komentarai