PINIGINĖS IŠMOKOS TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.

PINIGINĖS IŠMOKOS TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.

Motinystės išmoka per nėštumo ir gimdymo atostogas (dekretinės)  – maždaug 4 atlyginimai

– Mokama 77,58 proc. nėščiosios gauto 12 mėn. darbo užmokesčio „ant popieriaus“ (t.y. 100 proc. darbo užmokesčio, gauto į rankas) vidurkio už numatytą laikotarpį*.
– Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 228 Eur, nėra maksimalios sumos ribojimo (išmokos „lubų“).

* Motinystės išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų metu išmokama už šį laikotarpį:

 • už 126 kalendorinių dienų laikotarpį, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo;
 • už 56 kalendorinių dienų laikotarpį po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi;
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22–30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas;
 • už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas (cezario pjūvio operacija, kt.) arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

 „Kaip pateikti prašymą SODRAI išmokoms gauti?“

Parama nėščiai moteriai – padidėjo nuo 76 iki 250 eurų.

Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos (Pavyzdžiui, besimokančiai, neturinčiai pakankamai darbo stažo), iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama vienkartinė išmoka (250 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

TEIGIAMI PAKEITMAI 2020-aisiais metais

Papildomai motinystės išmokas gaus mamos, kurios turėjo nutraukti darbą vidury nėštumo (anksčiau negaudavo)

Kai moteris neatitinka sąlygų gauti motinystės išmokai iš „Sodros“, ji gali pretenduoti į vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, kuri kitąmet padidėjo nuo 76 iki 250 eurų.

 

Tėvystės išmoka – 1 atlyginimas už 30 kalendorinių dienų

– Išmoka skiriama tėčiui išėjus mėnesio nepertraukiamų (negalima dalinti, atostogaiujama 30 dienų vienu kartu) atostogų gimus vaikui. Šias atostogas galima pasiimti bet kada, kol vaikui sukaks 3 mėnesiai.

– Tėvystės atostogų trukmė yra 30 kalendorinių dienų,

– Išmokos dydis siekia 77,58 proc. darbo užmokesčio „ant popieriaus“ vyro vidutinio 12 mėn. kompensuojamojo darbo užmokesčio vidurkio.
– Tėvystės išmoka negali būti mažesnė negu 228 Eur, bet negali viršyti 2 vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio – 1837,60 Eur „iki mokesčių“.

 

Vaiko priežiūros išmoka (VPI)

 • VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 1 m.) – 77,58 proc. vidutinio darbo užmokesčio. VPI negali būti mažesnė negu 228 Eur ar didesnė nei 1837,60 Eur (dviejų vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių dydis, galiojęs užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos).
 • VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 2 m.) – 54,31 proc. pirmaisiais metais, 31,03 proc. antraisiais metais skaičiuojant nuo vidutinio darbo užmokesčio. Jei pasirinkote išmoką gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 1286,27 Eur, antraisiais – 735,01 Eur (įgijus teisę į VPI 2018 IV ketv.).
 • Išmokos apmokestinamos: 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD.

 

Pavyzdys. Jei atlyginimas „ant popieriaus“ buvo 1 000 Eur, tuomet „į rankas“ išmoka šiandien siekia 790 Eur, nes nuo išmokų atskaitoma 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Po reformos vaiko priežiūros išmoka, kai vaikas prižiūrimas vienus metus, procentais sudarys nebe 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio, bet 77,58 proc. Nuo 1 289 Eur „ant popieriaus“ atskaičius GPM ir PSD įmokas tai bus tie patys 790 Eur „į rankas“.

 • Mokama, kai mama ar tėtis turi 12 mėnesių stažą per praėjusius du metus.
 • Teisę gauti VPI turi vienas iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjų.
 • Vaiko priežiūros atostogų laikas vieneri, dveji ar treji metai. Teikiant prašymą reikia nurodyti, kiek laiko norėsite gauti vaiko priežiūros išmoką, vėliau šio pasirinkimo keisti negalima.
 • VPI gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą reikia nurodyti, kiek laiko norėsite gauti vaiko priežiūros išmoką, vėliau šio pasirinkimo keisti negalima.
 • Jei apsisprendžiama gauti VPI iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to išmoka nemažinama.
 • Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir VPI už atskirus vaikus gali gauti abu tėvai.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, VPI didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų VPI suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio.
 • Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.

 

Vienkartinė išmoka – 429Eur

Kiekvienam gimusiam ir Lietuvoje deklaruotam vaikui mokama 429 Eur vienkartinė išmoka. Norint gauti šią išmoką nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas turi būti Lietuvoje nuolat gyvenantys asmenys.

 

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – nuo 156  Eur/mėn.

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (156 Eur) išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu (po 156 Eur kiekvienam vaikui).

Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo kas mėnesį, iki jiems sukaks dveji metai.

 

Kur kreiptis dėl išmokų vaikui ar paramos nėščiajai? Dėl išmokų gali kreiptis vienas iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų į į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę www.lsa.lt. Jei jūsų savivaldybė priima prašymus internetu, galite pateikti elektroniniu būdu www.spis.lt

 

Vaiko pinigai – nuo 60 Eur/mėn.

Nuo 2020 m. kiekvienam vaikui Lietuvoje skiriama 60 Eur nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 40 Eur skiriama papildoma išmoka prie vaiko pinigų negalią turintiems vaikams,  vaikams iš gausių ir nepasiturinčių šeimų (daugiau nei trys vaikai šeimoje).

 

Premija apie 100–1000 Eur.

Kai kuriose įmonėse gimus vaikui skiriama premija darbuotojui. Didesnėse įmonėse tokios premijos dydis yra 100–1000 Eur.

 

Tėvadieniai ir mamadieniai

– 1 d. d. per mėnesį auginant 2 vaikus iki 12 metų arba 1 neįgalų vaiką iki 18 metų;
– 2 d. d. per mėnesį auginant 3 ar daugiau vaikų iki 12 metų.

 

Šeimos kortelė gausioms šeimoms bei prižiūrinčioms neįgalujį

 • Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus.
 • Šeimai išduodama viena nemokama kortelė. Šeimos kortele gali naudotis visi ant jos nurodyti šeimos nariai.
 • Su šia kortele taikomos nuolaidas nacionaliniu ir regioniniu mastu.

Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu.

KAIP INTERNETU UŽPILDYTI PRAŠYMĄ KORTELEI GAUTI

Teisę gauti šeimos kortelę turi gausios šeimos, auginančios ir (ar) globojančios tris ar daugiau vaikų, bei šeimos prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį (nepilnametį vaiką su negalia arba kartu gyvenantį suaugusį vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis).

 

Tekstą rengė Vitalija Ročė ir Nida Vildžiūnaitė, foto @lyingmind
@Nėštumokalendorius, VŠĮ „Mediapressa“, © naudoti tik gavus raštišką sutikimą.

Rašyti komentarą