b

Nėštumo kalendorius

  >  Projektai   >  Savananorystė “Nėštumo kalendoriaus” projektuose

Savananorystė “Nėštumo kalendoriaus” projektuose

“Nėštumo kalendorius” – nevyriausybinė organizacija, nuo 2008 m. vystanti veiklas tėvų gerovės srityje. Veikiame su misija kurti pokytį šalyje, kad motinystė ir tėvystė augintų, teigiamai prisidėtų prie asmens savirealizacijos visose gyvenimo srityse. Savanorystė – labai svarbi verslo dalis, pritraukianti įdomius, veržlius, atsakingus ir jautrius žmones į komandą, tad kviečiame jungtis!

Pagrindinės ilgalaikės veiklos, kuriose laukiami savanoriai

NĖŠTUMO KALENDORIUS ir  KŪDIKIO DIENORAŠTIS

Švietimo projektas – atmintinių leidiniai tėvams. Leidybos ir švietimo plėtros veiklose reikalingi nuolatiniai savanoriai įvairioms užduotims: nuo viešinimo iki dalyvavimo renginiuose.

www.nestumokalendorius.lt, FB NestumoKalendorius

MAMA MUMS RŪPI

Visuomeninis pogimdyminės depresijos prevencijos projektas, startavęs kaip savanorystės projektas 2019 m.

www.mamamumsrupi.lt, FB MAMA MUMS RŪPI

LAIMINGI MŪSŲ NAMAI

Šventinis (Kalėdinis) paramos projektas prieš smurtą artimoje aplinkoje, įgyvendinamas nuo 2015 m. tik savanorystės principu.

www.laimingimusunamai.lt, FB LAIMINGI MŪSŲ NAMAI

LIETUVAI 100 – SVEIKAS, MAŽYLI 

Tarptautinis projektas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, vykdytas 2018 m. su partneriais savanorystės principu.

FB LIETUVAI 100 – SVEIKAS, MAŽYLI

Kodėl vykdome savanoriškus darbus?

Visada apie tai kalbame, kad šešėlinė motinystė – tai reali motinystės pusė, su kuria susiduriama kasdien, bet neskiriama tam pakankamai asmeninio, visuomenės ir valstybės dėmesio. Tai – moterų emociniai poreikiai, jų psichikos sveikata, šiuolaikinių šeimų poreikiai, socialinės ir žmogaus teisių problemos motinystėje. Tie dalykai mums iš tiesų rūpi. Norisi čia veikti, burtis ir pajudinti ledus.

Kaip vyksta darbų paskirstymas?

Savananorystė “Nėštumo kalendoriaus” projektuose – tai mūsų susitarimai ir bendros veiklos, kad jums padedant pasiektume rezultatų.

☑ Savanoris pasirenka darbas iš šiuo metu aktualių veiklų sąrašo.

☑ Aptariamos detalės, pati užduotis, darbo principai.

☑Pasirašoma SAVANORYSTĖS sutartis.

☑ Atliekama užduotis savanoriui tinkamu metu per aptartą laiką.

Užduotims atlikti daržniausiai pakanka turimų gebėjimų iš bendro išsilavinimo, komunikacinio darbo patirčių, tačiau kartai reikia specialių gebėjimų, tokių kaip tekstų redagavimas, dizaino ir maketavimo darbai, teisinės žinios, programavimas ir pan.

Savanoriškų darbų pavyzdžiai
  1. Paramos paskirstymo darbai.
  2. Nesudėtingo leidinio maketavimas.
  3. Tekstų redagavimas.
  4. Viešų duomenų susisteminimas.
  5. Duomenų tikslinimas telefonu, gaunant sutikimą.
  6. Mažo leidybinio projekto vadyba.
  7. Renginių vadyba.
  8. Dalyvavimas renginiuose.


Su konkrečiomis užduotimis susipažinti galite parašius užklausą “Dėl savanorystės” el.paštu info@nestumokalendorius.lt. O jei turite specialių programavimo, diziano kūrimo, tekstų kūrimo, viešinimo, sklaidos gebėjimų, būtinai parašykite, nes tokios pagalbos veiklose reikia nuolat.

Pagrindiniai savanorystės principai

Prisiminkite juos, jei esate ir/ar būsite savanoriu:
■ Laisva valia. Savanoriška veikla yra pasirenkama laisva valia;
■ Nauda. Savanoriška veikla siekiama suteikti naudos visuomenei ir kiekvienam jos nariui atskirai. Kartu savanoriška veikla naudinga ir pačiam savanoriui;
■ Būdas spręsti problemas. Savanoriavimas yra priemonė spręsti aktualias socialines, aplinkosaugines, bendruomenines, ekologines ir kt. problemas;
■ Pagarba. Savanoriavimas rodo pagarbą kitų žmonių teisėms, žmogiškajam orumui ir kultūrai;
■ Lygybė. Savanorystė aukština žmogaus teises ir žmonių lygybę;
■ Teisėtumas. Savanoriavimas yra teisėta veikla, per kurią piliečiai gali dalyvauti savo bendruomenės veikloje;
■ Finansiškai neatlygintina veikla. Savanoriškas darbas nėra apmokamas ir nėra apmokamo darbo pakaitalas. Savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms.

nestumokalendoriusPAGRINDINIAI SAVANORYSTĖS PRINCIPAI ➡️ Prisiminkite juos, jei esate ir/ar būsite savanoriu:

■ Laisva valia. Savanoriška veikla yra pasirenkama laisva valia;

■ Nauda. Savanoriška veikla siekiama suteikti naudos visuomenei ir kiekvienam jos nariui atskirai. Kartu savanoriška veikla naudinga ir pačiam savanoriui;

■ Būdas spręsti problemas. Savanoriavimas yra priemonė spręsti aktualias socialines, aplinkosaugines, bendruomenines, ekologines ir kt. problemas;

■ Pagarba. Savanoriavimas rodo pagarbą kitų žmonių teisėms, žmogiškajam orumui ir kultūrai;

■ Lygybė. Savanorystė aukština žmogaus teises ir žmonių lygybę;

■ Teisėtumas. Savanoriavimas yra teisėta veikla, per kurią piliečiai gali dalyvauti savo bendruomenės veikloje;

■ Finansiškai neatlygintina veikla. Savanoriškas darbas nėra apmokamas ir nėra apmokamo darbo pakaitalas. Savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms.🤝

Komentarai