b

Nėštumo kalendorius

  >  Šeima   >  Socialinė parama šeimoms ir vaikams
parama-seimai

Socialinė parama šeimoms ir vaikams

Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas.

Valstybinę šeimų ir vaikų rėmimo sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys:

 • nepriklausomai nuo šeimos turto,
 • pajamų mokamos išmokos bei nepasiturintiems gyventojams teikiama parama įvertinus jų turtą ir pajamas.
 1. Išmokos vaikams – Skaitykite čia “PINIGINĖS IŠMOKOS VAIKAMS. INFORMACIJA TĖVAMS susilaukus vaiko 2020 m.“, išmokos nėščiosioms “Parama nėščiai moteriai – 250 EUR
 2. Išmokos tėvų globos netekusiems vaikams.
 3. Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams (socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).
 4. Socialinė parama mokiniams: mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
 5. Parama mirties atveju.

Gerinant socialinės paramos šeimoms ir vaikams sistemą, įgyvendinamos svarbios kryptys:

ekonominės socialinės aplinkos kūrimas mažinant nedarbą;

profesinio aktyvumo skatinimas;

paramos šeimoms ir vaikams sistemos tobulinimas;

šeimų atsakomybės už šeimos gerovę didinimas;

palankių sąlygų šeimoms kūrimas sprendžiant būsto problemas;

pašalpų šeimoms derinimas su kitomis paramos formomis bei kitos priemonės, skatinančios žmones aktyviau integruotis į darbo rinką, įgyjant išsilavinimą.

Šiuo metu  socialinės paramos šeima Lietuvos valstybėje teikiama paslaugų rinkiniu:

 • skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui;
 • skirti išmoką vaikui;
 • skirti globos (rūpybos) išmoką;
 • skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
 • skirti laidojimo pašalpą;
 • skirti pensiją daugiavaikei motinai;
 • skirti šalpos našlaičio pensiją;
 • skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui;
 • skirti šalpos pensiją neįgaliajam;
 • skirti šalpos pensiją sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui;
 • skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai;
 • skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui;
 • skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui;
 • skirti socialinę pašalpą;
 • nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas;
 • skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems;
 • skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų;
 • skirti mokinių nemokamą maitinimą;
 • skirti paramą mokinio reikmenims;
 • skirti transporto paslaugas;
 • nustatyti specialiųjų poreikių lygį;
 • išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;
 • asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)
 • skirti neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas

Tekstas parengtas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją.

Komentarai