b

Nėštumo kalendorius

  >  Šeima   >  Mažų vaikų informacinių technologijų naudojimas
vaikai-ekranai

Mažų vaikų informacinių technologijų naudojimas

Tėvams ir specialistams

Rekomendacijos tėvams ir specialistams

Mažų, ikimokyklinio amžiaus, vaikų naudojimasis informacinėmis technologijomis ar elektroninių medijų prietaisais išaugo ir tokia tendencija stebima nepriklausomai nuo šeimos socioekonominio statuso. Ilgesnis mažų vaikų buvimas prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichikos sveikatos problemomis, pvz. trumpesne miego trukme, dažnesniais somatiniais skundais, nesveiko maisto vartojimu, didesnėmis elgesio ir emocijų problemomis. Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. R. Jusienės atlikus tyrimą apie pusantrų-penkerių metų amžiaus vaikų naudojimąsi išmaniosiomis technologijomis ir sąsajas su vaikų sveikata bei raida, pateikia rekomendacijas specialistams ir tėvams.

Riboti vaikų buvimo prie ekranų laiką iki vienos valandos per dieną, ypač laisvadieniais

·      Reikšmingai didesnei fizinės sveikatos problemų bei elgesio ir emocijų sunkumų raiškai atsirasti svarbi 1-2 val. (ir ilgesnė) buvimo prie ekranų trukmė. Atitinkamai, didžiausią dėmesį reikia skirti vaikų buvimo prie IT prietaisų trukmės stebėsenai: saugus laikas 1,5-2 metų amžiaus vaikams yra 30 min, 3-5 metų vaikams – 1 val. per dieną. Ypač buvimo prie IT prietaisų laiką stebėti reikėtų laisvadieniais, kuomet dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų stipriai viršija rekomenduojamą naudojimosi IT prietaisais trukmę. 

·      Prie ekranų leidžiamas laikas siejasi su mažesniais ikimokyklinio amžiaus (ypač jaunesnių nei 5 metų) vaikų smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimais, todėl rekomenduojama riboti vaikų pasyviai prie ekranų leidžiamą laiką bei naudojimąsi IT prietaisais bei atitinkamai sudaryti sąlygas pakankamai užsiimti aktyvia fizine veikla ir žaisti trimatėje erdvėje. 

·      Ikimokyklinio amžiaus (4-5 metų) vaikų, kurie daugiau laiko leidžia prie išmaniųjų telefonų (ir bendrai prie ekranų), mažesni vizualiniai motoriniai bei regimosios atminties gebėjimai. Šie gebėjimai reikšmingi mokyklinei sėkmei, todėl labai svarbu laikytis rekomenduojamos buvimo prie ekranų laiko trukmės, o taip pat sudaryti vaikams galimybę lavinti gebėjimus atliekant kitas veiklas: piešiant, konstruojant, lipdant, žaidžiant kamuoliu, ką ypatingai riboja naudojimasis išmaniais ir kitais ekranais.

Nenaudoti įjungto TV kaip fono vaiko aplinkoje

·       Rekomenduojama vengti televizoriaus kaip fono naudojimo, kadangi tai siejama su vaikų prastesne emocine raida bei mažesniais pažintinių gebėjimų įverčiais ikimokykliniame (4-5 metų) amžiuje. TV kaip fono naudojimas taip pat didina tikimybę, kad vaikai daugiau ir dažniau naudosis kitais IT prietaisais.

IT prietaisai neturėtų būti naudojami, kai vaiką reikia nuraminti ar užimti

·       Rekomenduojama mažinti pramoginių/žaidimų programėlių skaičių, jas keičiant edukacinėmis programėlėmis, tačiau neviršijant rekomenduojamos buvimo prie IT prietaisų trukmės. Siekiant ugdomojo poveikio, vaikai turėtų naudotis jų amžiui tinkamomis edukacinėmis programėlėmis ar žaidimais kartu suaugusiais ar jų prižiūrimi.

Turėti zonas be IT prietaisų vaiko poilsio ir ugdymo aplinkoje

·       Vaiko miegamajame neturi būti televizoriaus ar IT prietaisų. Turintys IT prietaisų savo kambaryje ar miegamojoje zonoje vaikai prie ekranų praleidžia reikšmingai daugiau laiko ir turi daugiau miego sunkumų, nei IT prietaisų savo kambaryje neturintys vaikai. Bendrai svarbu sukurti be IT prietaisų erdves namuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Valgymo metu nenaudoti jokių IT prietaisų

·       Nerekomenduojama valgio metu vaikams žiūrėti televizorių ar naudotis kitais IT prietaisais tiek normaliai, tiek prastai valgantiems vaikams. Rekomenduojama, kad vaikai valgytų drauge su tėvais ar visa šeima, nesinaudojant jokiais ekranais.

Įvesti aiškias ir nuoseklias su IT prietaisų naudojimu susijusias taisykles bei jų laikytis vaikams ir suaugusiems

·      Įvesti aiškias ir nuoseklias naudojimosi IT prietaisais taisykles. Tėvų nustatomos taisyklės yra labai svarbios formuojant įvairius vaikų įpročius. Kadangi vaikai mokosi iš tėvų (ir kitų suaugusiųjų), tėvams svarbu taip pat stebėti, kiek ir kaip jie patys naudoja IT prietaisus, vaikams esant šalia.

Užtikrinti vaiko saugumą virtualioje erdvėje ir kontroliuoti stebimą per ekranus turinį

·      Mažų vaikų IT prietaisų naudojimas turi būti ne tik griežtai kontroliuojamas, bet tėvai bei ugdymo įstaigų specialistai turėtų suprantamai ir savalaikiai aiškinti vaikams apie IT prietaisų naudojimo pavojus bei nurodyti, kokiais atvejais vaikas turėtų kreiptis pagalbos į suaugusiuosius, jei jis susiduria su nesaugia informacija.

Suteikti kuo daugiau galimybių vaikams žaisti laisvą žaidimą, užsiimti sportine, kūrybine veikla, įsitraukti į prasmingas socialines sąveikas

Tekstas rengtas http://www.psichologusajunga.lt/. Platesnes rekomendacijas galite skaityti čia. Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (sutarties nr. GER-006/2017).

Komentarai