b

Nėštumo kalendorius

  >  Tėvai ir vaikai   >  KŪDIKIO RAIDA. 12 pirmųjų mėnesių. Su neurologe Vitalija Gresevičiene

KŪDIKIO RAIDA. 12 pirmųjų mėnesių. Su neurologe Vitalija Gresevičiene

1 MĖNUO

Judėjimas

Rankos ir kojos fleksinėje padėtyje – taip, kaip buvo gimdoje.

Ryškūs naujagimio refleksai.

Dauguma kūdikio judesių spontaniški, ritmiški, atsirandantys tam tikrais intervalais, neilgai trunkantys, nevisiškai valdomi, greiti ir pilnos amplitudės. Energingai mojuoja rankomis ir kojomis.

Paguldytas ant pilvo kūdikis kilsteli galvą, tačiau jos dar neišlaiko, todėl, paėmus naujagimį ant rankų, būtina prilaikyti galvytę.

Gulėdamas ant nugaros galvytę pasuka į šoną, po truputį stengiasi išlaikyti ją tiesiai.

Taip pat skaitykite: NAUJAGIMIO REFLEKSAI IR RAIDA pirmąsias 7 dienas 

Rankų funkcija

Plaštakos dažniausiai laikomos sugniaužtos, poros savaičių laikotarpiu pradeda atsipalaiduoti.

Dėl ryškaus rankos griebimo reflekso gali sugriebti barškutį, tačiau tuoj pat jį pameta.

Bendravimas

Pirmą mėnesį naujagimis bendrauja verksmu.

Nusiramina paimtas ant rankų, priglaustas, žįsdamas.

Reaguoja į garsus. Skiria žmonių balsus nuo kitų garsų.

Kūdikis ima šypsotis gana greitai – tai yra geros savijautos atspindys. Naujagimio šypsena yra labiau refleksinė.

Nuo pirmų gyvenimo dienų fiksuoja žvilgsnį į veidą, akis, ryškų žaislą.

Įdomu

Atliktas tyrimas: iš vieno naujagimio šono pastačius stiklinaitę su karvės pienu, o iš kito – su mamos pienu, naujagimis suka galvą į stiklinaitės su mamos pienu pusę.


2 MĖNUO

Judėjimas

Judesiai platūs ir nekoordinuoti. Aktyvesnės viršutinės kūno dalys (mojuoja rankomis, bando siekti objektų).

Pradeda formuotis veiksmų sąmoningumas.

Paguldytas ant pilvo kiek pakelia galvą.

Rankų funkcija

Plaštakos vis dažniau atgniaužtos.

Daiktų griebimas dar refleksinis, todėl įdėtą žaisliuką gali trumpai išlaikyti.

Bendravimas

Pagrindinė kalba išlieka verksmas.

Pradeda kalbėti ištęstomis balsėmis „a“, „e“, gomuriniais garsais „gh“, „rrh“ ar jų junginiais „aah“, „ghe“.

Suklūsta išgirdęs naują garsą. Skirtingai reaguoja į įvairius garsus.

Pažįsta mamos balsą.

Pradeda sąmoningai šypsotis žmogui.

Įdomu

Tokio amžiaus kūdikis verkia skirtingai, kai yra alkanas, kai ką nors skauda ar nori miego.


Taip pat skaitykite: PIRMŲJŲ VAIKO METŲ MOTORINĖ RAIDA su specialiste Skaiste Marcinkute

3 MĖNUO

Judėjimas

Gulėdamas ant pilvo gerai laiko galvą, ją sukinėja į visas puses.

Kūdikis sugeba gana gerai išlaikyti galvą pats, kai yra stačias, todėl jos prilaikyti nebereikia.

Paguldytas ant pilvo išlaiko pakeltą galvą ne trumpiau kaip minutę.

Sodinamas už rankų, bando prisitraukti, jo galva neatsilieka nuo stuburo, kyla kartu.

Rankų funkcija

Mokosi pasiekti ir sugriebti daiktus.

Gulėdamas ant nugaros rankas suveda ant krūtinės, gali viena ranka suimti kitą, pradeda jas tyrinėti, kišti į burną.

Kūdikis pusiau atgniaužtą ranką tiesia į virš jo akių pakabintą žaislą. Dar ne visada pavyksta.

Išlaiko į ranką paduotą barškutį.

Bendravimas

Taria įvairius garsus, atsiranda daugiau intonacijų.

Skiria bendraujančio žmogaus emocinį kalbos atspalvį.

Ieško garso šaltinio.

Ryškų žaislą seka akimis, sekdamas suka galvą.

Mažiau miega, nori bendrauti su žmogumi.

Šypsosi bet kuriam jį kalbinančiam žmogui.

Įdomu

Nustatyta, kad labai išraiškingai bei intensyviai su tokio amžiaus kūdikiais kalbančios mamos užaugina geriau kalbančius vaikus.


4 MĖNUO

Judėjimas

Gerėja galvos kontrolė, orientacija erdvėje.

Paguldytas ant pilvo remiasi dilbiais, greitai ir laisvai sukioja galvą į visas puses.

Sodinamas stipriai laikosi, riečiasi, galvą išlaiko stuburo linijoje.

Rankų funkcija

Plaštakos dažniausiai pusiau atgniaužtos.

Dažnai apžiūrinėja rankas, kiša jas ar žaislą į burnytę.

Pakelia kojas, su jomis žaidžia.

Sudeda abi plaštakas vieną prie kitos.

Imdamas daiktą žiūri tai į jį, tai į ranką.

Ne visada iš karto pavyksta sugriebti daiktą, o laikant – jį paleisti.

Bendravimas

Vograuja (t. y. taria kelias balses kartu), juokiasi, kai su juo kalbama, suvokia skiemenis.

Žiūri į kalbančiojo lūpas, reaguoja į veido mimiką.

Šypsosi visiems jį kalbinantiems žmonėms.

Nori bendrauti. Pyksta, jei nepaimamas ant rankų. Liūdi paliktas vienas.

Įdomu

Mokslininkai, analizuodami kūdikių elgesio vaizdo įrašus, pastebėjo, kad kūdikis stengiasi judėti savo kūnu sinchroniškai pagal motinos balso moduliacijas, tarsi dalyvautų pokalbyje.


5 MĖNUO

Judėjimas

Gali prisitraukti koją prie burnos ir čiulpti nykštį.

Gulėdamas ant pilvuko keliasi ant alkūnių, bando atsikelti remdamasis ištiestomis rankomis.

Pradeda verstis nuo pilvo ant nugaros.

Prilaikomas už pažastų remiasi, kilnoja kojas aukštyn, trypia, traukia kojas prie pilvuko.

Sodinamas lenkia galvą į priekį, riečiasi, pritraukia kojas.

Rankų funkcija

Prie žaisliuko tiesia dažniausiai abi rankas, jį paima tiksliau.

Gali nulaikyti buteliuką.

Mokosi derinti akių, galvos ir rankų judesius.

Bendravimas

Vograuja, vapa ir taria skiemenis, dvibalsius.

Imituoja garsus: burbuliuoja, burzgia, šnypščia.

Tiksliau reaguoja į žmogaus tariamus garsus, pasuka galvą, akimis ieško kalbančiojo.

Mimiką sieja su garso tonu. Gerai skiria suaugusiųjų nuotaikas, balsus.

 Įdomu

Būdamas 5 mėn. mažylis pradeda intensyviai pažinti aplinką per burną. Tai nėra primityvus aplinkos pažinimas. Per burną kūdikis apie daiktą sužino labai daug: kvapą, skonį, formą, dydį, svorį, temperatūrą. Čiulpdamas rankų bei kojų pirštukus susipažįsta su savo kūnu.


Taip pat skaitykite: KAIP YRA VERTINAMA VAIKO RAIDA ir ką daryti toliau Su specialiste Dalia Kuliešiene

6 MĖNUO

Judėjimas

Didėja judesių įvairovė, tobulėja atramos ir pusiausvyros gebėjimai.

Gulėdamas vartosi nuo nugaros ant pilvuko ir atvirkščiai.

Trumpai pasėdi be pagalbos, tačiau linksta į priekį, nes liemens raumenys dar per silpni kūno svoriui išlaikyti.

Gulėdamas ant pilvo išlaiko kūno svorį ant ištiestų rankų.

Remdamasis rankomis ir keliais, t. y. keturiomis, supasi.

Laikomas už pažastėlių tvirtai remiasi kojomis, spyruokliuoja.

Mokosi šliaužti.

Rankų funkcija

Tiksliai visu delnu paima duodamą žaislą.

Manipuliuoja žaislais, perima juos iš vienos rankos į kitą, kelia link burnos, o ne žaislo siekia burna, kaip darė anksčiau.

Bendravimas

Kartoja skiemenis „ba“, „da“, „ga“.

Daugiau žaidžia su garsais, imituoja balso moduliacijas, garsus taria tam, kad atkreiptų kitų dėmesį. Pastebi suaugusiųjų kalbos intonaciją ir ritmiškumą, stebi kalbančių žmonių burną, pasuka galvą į kalbantį ir pradeda pažinti savo vardą.

Didžiulį susidomėjimą kelia garsus skleidžiantys arba spalvas keičiantys žaislai.

Atsiranda išsiskyrimo nerimas – net mamai išėjus ir trumpai vaikas verkia, jaučiasi nelaimingas.

Įdomu

Per pirmąjį pusmetį intensyviai vystosi regėjimas. Pusės metų kūdikio regos aštrumas tampa panašus į suaugusiojo ir jis jau gerai mato už metro ar pusantro esančius objektus.


7 MĖNUO

Judėjimas

Judesiai tampa sudėtingesni, tobulesni.

Persivertęs ant pilvo daugiau laiko praleidžia tokioje padėtyje žaisdamas, tyrinėdamas aplinką.

Stovėdamas keturiomis viena ranka gali paimti žaislą.

Sukasi apie savo ašį, pats atsisėda, sėdi tvirtai.

Gulėdamas ant nugaros žaidžia su kojomis, tyrinėja savo kūną.

Pradeda šliaužti, mokosi ropoti.

Rankų funkcija

Daiktą ima pirštais, neliesdamas delnu, todėl gali paimti smulkius daiktus.

Išlaiko buteliuką ar puodelį abiem rankomis.

Gali išlaikyti po vieną žaislą kiekvienoje rankoje.

Bendravimas

Čiauškėdamas kartoja skiemenis „ma“, „da“, „mu“, „ba“, ištaria priebalsius „f, v, s, š, z, ž, m, n“.

,,Kalbasi“ su žmonėmis.

Moka išreikšti savo norus.

Pradeda ieškoti daiktų, kurių nemato.

Mėgstamiausias žaidimas – daiktų mėtymas. Kūdikis jau supranta, kad daiktas nukris ant grindų, ir stebi šį veiksmą.

Pradeda bijoti svetimų žmonių.

Įdomu

Tirta kūdikių reakcija į svetimą žmogų su nematytais žaislais per pirmuosius gyvenimo metus. Nustatyta, kad pirmosiomis gyvenimo savaitėmis naujagimiai, matydami svetimą suaugusįjį ir nematytus žaislus, nereiškia jokių emocijų, sulaukę 4 mėn. – pradeda domėtis svetimu asmeniu ir jo atsineštais žaislais, o nuo 6–7 mėn. – šalintis svetimo žmogaus bei jo žaislų. Atsiskyrimo nuo mamos nerimo, svetimų baimės pagrindu formuojasi prieraišumo jausmas. Svetimų žmonių baimės atsiradimas atspindi normalią centrinės nervų sistemos raidą.


8 MĖNUO

Judėjimas

Noras daugiau pažinti, pasiekti skatina mažylį išbandyti naujas judėjimo būdus, o jau turimus – tobulina. Kiekvienas mažylis juda skirtingai: šliaužia, iriasi, ropoja.

Mažylis nebenori gulėti, paguldytas iš karto sėdasi ir sėdi tiesia nugara.

Siekdamas žaislo makaluoja rankomis, spiriasi. Kartais pavyksta pasisukti apie savo ašį.

Iš sėdimos padėties lengvai atsigula, atsistoja keturiomis.

Pasilaikydamas bando atsistoti.

Rankų funkcija

Siekia žaislo ištiestais pirštais, jį paima dviem pirštais, net neliesdamas jo delnu. Ypač domisi smulkiais daiktais. Mažyliui labai smagu mėtyti žaislus ir žiūrėti, kur jie krinta.

Viską deda į burną.

Didėja savarankiškumas – geria iš laikomo puodelio, pats valgo laikydamas sausainį ar vaisių rankoje.

Bendravimas

Kalboje vyrauja ,,dainuojantys“ tonai, gali pavadinti daiktą, mėgdžiodamas jo skleidžiamą garsą, kartoja du skiemenis ir kitus garsus. Pasako „mama“, „tete“, bet dar nesąmoningai.

Mėgdžioja kitų asmenų lūpų mimiką, atpažįsta dažnai vartojamus žodžius.

Domisi tyliais garsais. Gerėja dėmesio koncentracija – ilgai stebi, kas vyksta aplinkui.

Reaguoja į savo vardą.

Ryškios emocijos: džiaugiasi bendravimu, žaidimu: katutės, „virė virė košę“, slėpynės, rodo, kad nori tęsti.

Įdomu

Pasaulio kalbose yra apie 600 skirtingų priebalsių ir 200 skirtingų balsių. Kalbai išmokti reikia atskirti apie 40 garsų. Būtent tiek garsų per antrąjį gyvenimo pusmetį kūdikis išmoksta atskirti. Gebėjimas skirti kitų kalbų garsus kūdikiui augant ima silpti.


9 MĖNUO

Judėjimas

Ilgai ir laisvai sėdi tiesia nugara, gerai išlaiko pusiausvyrą, tad gali sėdėdamas užsiimti jam įdomia veikla.

Stovėdamas tvirtai remiasi abiem kojomis, gali svorį perkelti nuo vienos kojos ant kitos.

Stengiasi pasiekti daiktą, kurį gali paimti tik pakeitęs kūno padėtį.

Pradeda ropoti. Kiekvienas mažylis suranda jam patogiausią būdą.

Prilaikomas trumpai pastovi.

Rankų funkcija

Paima daiktą trimis pirštais (nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju), deda jį į indus, mėto.

Laiko paduotą šaukštą, pats bando valgyti.

Bendravimas

Čiauška skiemenimis (pvz.: „da da“, „ba ba“ ir pan.).

Derina skiemenis – tai tikslingų žodžių pradžia.

Imituoja kosulio, ciksėjimo, šnypštimo garsus.

Supranta paprastus žodinius prašymus.

Supranta žodį „ne“.

Nenorėdamas valgyti užčiaupia lūpas, nusuka veidą.

Žino savo vardą, atsisuka šaukiamas.

Mokosi pamojuoti „ate“.

Domisi, kas vyksta aplinkoje. 

Įdomu

Moksliniai tyrimai įrodyta, kad šio amžiaus kūdikiai, dažniau žvilgčiodami tai į veidą, tai į rodomą objektą, tai vėl į veidą, išmoksta geriau skirti kalbos garsus nei tie, kurie stebi tik veidą arba tik objektą.


10 MĖNUO

Judėjimas

Pats gali atsistoti remdamasis į stabilų objektą ir trumpai pastovi. Pasilaikydamas viena ranka, gali užsiimti jam patinkančia veikla.

Pats atsisėda iš įvairių padėčių.

Rankų funkcija

Dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – paima net labai smulkius daiktus ir stipriai juos laiko (pincetinis griebimas).

Pirštukų judesiai vis tikslesni. Žaidžia dėdamas mažesnius daiktus į didesnius, padaužo vieną kaladėlę su kita.

Bendravimas

Mažylio čiauškėjimas pagal savo struktūrą primena kalbėjimą, taria konkretiems asmenims skirtus žodžius.

Pradeda kalbėti dialogu – pasakius skiemenį ar skiemenų junginį bando atkartoti. Atidžiai stebi pašnekovo lūpas.

Klausosi pokalbių, gali įvykdyti paprastus paliepimus. Parodo tėtį, mamą, kūno dalis.

Supranta pagyrimus, jais džiaugiasi.

Mėgdžioja kitų elgesį.

Ieško paslėptų daiktų. 

Įdomu

Mokslininkai nustatė, kad žodinė kalba vystosi lygiagrečiai su gestais. Kūdikiai, vėliau pradėję rodyti daiktus pirštuku, vėliau pradeda ir kalbėti.


11 MĖNUO

Judėjimas

Puikiai valdo savo kūną, keičia įvairias padėtis, greitai juda ropodamas. Tai mažyliui atveria daug galimybių: jis gali patekti ten, kur panorėjęs, ir pasiekti norimus daiktus.

Prisilaikydamas už baldų ne tik stovi, bet ir pradeda mokytis eiti.

Daug džiaugsmo mažyliui suteikia vaikščiojimo pamokėlės: vedamas už vienos ar dviejų rankų jis mokosi žingsniuoti

Rankų funkcija

Tobulėja kūdikio gebėjimas paimti smulkius daiktus. Mažą objektą pagriebia sulenktu smiliumi ir nykščiu, vadinamuoju repliniu griebimu.

Gerėja akių ir rankos koordinacija, judesiai tikslesni.

Žaisdamas laiko po daiktą kiekvienoje rankoje, jais manipuliuoja.

Laikydamas už ąselių mokosi gerti iš puoduko.

Bendravimas

Mojuoja ir pasako „ate ate“, taria „mamama“, „tetete“.

Plečiasi pasyvus žodynas, pažįsta daug aplinkos daiktų, gali juos parodyti.

Supranta priežasties ir pasekmės ryšį.

Tyrinėja, iš ko sudaryti daiktai.

Supranta draudimus.

Vis tobuliau mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus.

Įdomu

Pirmaisiais metais kūdikiai naudojasi abiem rankomis vienodai. Kuri ranka dominuos, bus aišku vaikui sulaukus 1,5–2 metų.


12 MĖNUO

 Judėjimas

Laikydamasis už baldų eina pristatomuoju žingsniu.

Kai kurie kūdikiai žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius.

Gerėja pusiausvyra, todėl mažylis gali pritūpti, atsistoti.

Rankų funkcija

Vaikas varto knygeles, dėlioja kaladėles vieną ant kitos, padaužo du žaislus vienas į kitą, vienoje rankoje laiko kibirėlį, kita ranka į jį deda mažesnius daiktus arba išima juos iš kibirėlio.

Sugeba mažą daiktą įkišti į siaurą plyšį.

Maistą ima rankomis, valgo savarankiškai.

Bendravimas

Žodžius „mama“ ir „tėtė“ jau pasako sąmoningai.

Įvardija daug daiktų ar veiksmų savakalbe (šuniukas – „au au“, važiuoti – „di di“).

Mėgdžioje gyvūnų garsus.

Pakartoja suaugusiojo atliekamus veiksmus arba tariamus skiemenis.

Supranta ir išpildo sudėtingus dviejų pakopų prašymus, pvz.: „paimk šitą daiktą ir nunešk tėveliui“.

Dažnos nuotaikų kaitos. Ryškios prieštaravimo reakcijos, jei kas nors vyksta ne pagal jo norą. Mėgstamiausias žodis „ne“.

Įdomu

Pirmaisiais gyvenimo metais kūdikis gali išreikšti daug emocijų: susidomėjimą, pasitenkinimą, džiaugsmą, distresą (nemalonią emocinę patirtį), pasibjaurėjimą, pyktį, liūdesį ar baimę. Kai kurių mokslininkų nuomone, jau 2 mėn. kūdikis gali liūdėti ir pykti.

 

Tekstas neurologės Vitalija Grecevičienė @Nestumokalendorius, VŠĮ „Mediapressa“,
© naudoti tik gavus raštišką sutikimą. Nuotrauka @Pexels

KAIP PADĖTI VAIKUI ATSISKLEISTI? „HUMAN DESIGN“ SISTEMOS METODAI su specialiste Edita Žaliene